084-345-7479
อสังหาริมทรัพย์สำหรับขาย
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย: พัทยา, ระยอง, หัวหิน, — เช่น คอนโดมิเนียม, บ้าน, สำหรับขาย
โครงการใน พัทยา / ห้วยใหญ่

Baan Piam Mongkhon 3, ID:С1313

ราคาบ้าน
Baan Piam Mongkhon 3, พัทยา, ห้วยใหญ่ - photo, price, location map Baan Piam Mongkhon 3, พัทยา, ห้วยใหญ่ - photo, price, location map Baan Piam Mongkhon 3, พัทยา, ห้วยใหญ่ - photo, price, location map Baan Piam Mongkhon 3, พัทยา, ห้วยใหญ่ - photo, price, location map

อำเภอ/เขต: ห้วยใหญ่

  • ห่างจากทะเล: 2000 เมตร.
  • โครงการเสร็จสิ้น: I ไตรมาส 2015
Bann Piam Mongkhon 3 is a new development located around in Pattaya. This village offering an unique Bali style luxury houses. Bann Piam Mongkhon aims to create homes and family communities with Bali/Thai style houses and a fusion of modern European interior designs. Bann Piam Mongkhon's concept is to be one with nature therefore a natural environment is well preserved and plentiful at Bann Piam Mongkhon with a large sanctuary garden/ park located at the back of the village.

ราคาบ้านใน Baan Piam Mongkhon 3

รหัส  ขนาดพื้น (ตารางเมตร)  ห้องนอน  ราคา, บาท  ดูรายละเอียด