084-345-7479
อสังหาริมทรัพย์สำหรับขาย
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย: พัทยา, ระยอง, หัวหิน, — เช่น คอนโดมิเนียม, บ้าน, สำหรับขาย
โครงการใหม่
20 พฤษภาคม 2020
News from construction sites 
n.title n.title
29 กันยายน 2019
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title n.title
23 สิงหาคม 2019
News from construction sites 
n.title n.title n.title
27 มีนาคม 2019
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title
27 ตุลาคม 2018
News from construction sites 
1.     Floor tiles installation in process in all the buildings. Wall tiles and mosaic installation are nearly complete.2.     Ceiling works nearly complete for all the units in buildings A, B, C, D, E and F.3.     95% of windows have been installed in all the buildings.4.     80% of sanitary ware already installed.5.     75% of Furniture and ...
2 มิถุนายน 2018
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title
23 พฤษภาคม 2018
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title n.title
12 มีนาคม 2018
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title
2 กุมภาพันธ์ 2018
News from construction sites 
n.title n.title n.title
31 มกราคม 2018
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title
15 ธันวาคม 2017
News from construction sites 
   
16 ตุลาคม 2017
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title
29 กันยายน 2017
News from construction sites 
n.title n.title
22 กันยายน 2017
Real Estate News 
n.title n.title n.title
19 สิงหาคม 2017
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title
21 สิงหาคม 2017
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title
2 สิงหาคม 2017
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title
1 สิงหาคม 2017
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title
24 กรกฎาคม 2017
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title
11 กรกฎาคม 2017
Real Estate News 
n.title n.title n.title n.title n.title
23 มิถุนายน 2017
News from construction sites 
n.title n.title n.title
24 มิถุนายน 2017
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title
20 มิถุนายน 2017
News from construction sites 
n.title
14 มิถุนายน 2017
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title
10 มิถุนายน 2017
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title
5 มิถุนายน 2017
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title
26 พฤษภาคม 2017
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title
28 พฤษภาคม 2017
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title
27 พฤษภาคม 2017
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title
23 พฤษภาคม 2017
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title
22 พฤษภาคม 2017
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title
19 พฤษภาคม 2017
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title
17 พฤษภาคม 2017
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title
12 พฤษภาคม 2017
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title
6 พฤษภาคม 2017
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title n.title
4 พฤษภาคม 2017
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title
11 เมษายน 2017
News from construction sites 
n.title n.title n.title
4 เมษายน 2017
Real Estate News 
n.title n.title n.title n.title n.title n.title
1 เมษายน 2017
Real Estate News 
n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title
29 มีนาคม 2017
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title
28 มีนาคม 2017
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title
28 มีนาคม 2017
Real Estate News 
เรียนคุณลูกค้าทุกท่านทางเราขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า Golden Tulip Hotel & Residence ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น Grand Avenue Residence อย่างเป็นทางการแล้วค่ะดังนั้นหน้าหลักใหม่และราคาได้ปรับเปลี่ยนใหม่ของโครงการ ทุกท่านสามารถดูได้ตามลิงค์นี้ได้เลยค: http://www.2thai.co.th/object/grand-avenue-residence-pattaya/
21 มีนาคม 2017
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title
14 มีนาคม 2017
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title n.title
13 มีนาคม 2017
Real Estate News 
n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title
9 มีนาคม 2017
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title
17 มีนาคม 2017
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title
25 กุมภาพันธ์ 2017
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title
21 กุมภาพันธ์ 2017
News from construction sites 
n.title
17 กุมภาพันธ์ 2017
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title
10 กุมภาพันธ์ 2017
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title
3 กุมภาพันธ์ 2017
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title n.title
1 กุมภาพันธ์ 2017
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title
28 มกราคม 2017
News from construction sites 
n.title n.title n.title
29 มกราคม 2017
News from construction sites 
n.title n.title
27 มกราคม 2017
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title
25 มกราคม 2017
News from construction sites 
n.title n.title
26 มกราคม 2017
News from construction sites 
n.title n.title n.title
20 มกราคม 2017
News from construction sites 
n.title n.title n.title
16 มกราคม 2017
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title n.title
24 ธันวาคม 2016
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title
7 ธันวาคม 2016
News from construction sites 
n.title n.title n.title
6 ธันวาคม 2016
News from construction sites 
n.title n.title
30 พฤศจิกายน 2016
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title
12 พฤศจิกายน 2016
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title
9 พฤศจิกายน 2016
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title n.title
20 ตุลาคม 2016
News from construction sites 
n.title n.title n.title
21 ตุลาคม 2016
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title
10 ตุลาคม 2016
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title
5 ตุลาคม 2016
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title
2 ตุลาคม 2016
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title n.title
13 กันยายน 2016
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title
8 กันยายน 2016
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title n.title
6 กันยายน 2016
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title
2 กันยายน 2016
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title
3 กันยายน 2016
News from construction sites 
n.title
4 กันยายน 2016
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title
19 สิงหาคม 2016
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title
17 สิงหาคม 2016
News from construction sites 
n.title n.title
15 สิงหาคม 2016
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title
10 สิงหาคม 2016
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title
4 สิงหาคม 2016
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title
3 สิงหาคม 2016
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title
1 สิงหาคม 2016
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title
28 กรกฎาคม 2016
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title
29 กรกฎาคม 2016
News from construction sites 
n.title
27 กรกฎาคม 2016
News from construction sites 
n.title
16 กรกฎาคม 2016
News from construction sites 
n.title n.title
9 กรกฎาคม 2016
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title n.title
10 กรกฎาคม 2016
News from construction sites 
n.title n.title
8 กรกฎาคม 2016
News from construction sites 
n.title n.title
4 กรกฎาคม 2016
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title
26 มิถุนายน 2016
News from construction sites 
n.title n.title
13 มิถุนายน 2016
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title
14 มิถุนายน 2016
News from construction sites 
n.title n.title n.title
1 มิถุนายน 2016
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title n.title
31 พฤษภาคม 2016
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title
30 พฤษภาคม 2016
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title
9 พฤษภาคม 2016
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title
4 พฤษภาคม 2016
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title
5 มีนาคม 2016
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title n.title
15 กุมภาพันธ์ 2016
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title
13 กุมภาพันธ์ 2016
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title
9 กุมภาพันธ์ 2016
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title
8 กุมภาพันธ์ 2016
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title
2 กุมภาพันธ์ 2016
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title
18 มกราคม 2016
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title
12 มกราคม 2016
News from construction sites 
n.title n.title n.title
6 มกราคม 2016
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title
28 ธันวาคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title
22 ธันวาคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title n.title
19 ธันวาคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title
17 ธันวาคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title
12 ธันวาคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title
4 ธันวาคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title
27 พฤศจิกายน 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title
21 พฤศจิกายน 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title
20 พฤศจิกายน 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title
14 พฤศจิกายน 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title
13 พฤศจิกายน 2015
News from construction sites 
n.title n.title
12 พฤศจิกายน 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title
6 พฤศจิกายน 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title
2 พฤศจิกายน 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title
31 ตุลาคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title
22 ตุลาคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title
16 ตุลาคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title
14 ตุลาคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title
13 ตุลาคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title
12 ตุลาคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title
8 ตุลาคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title
9 ตุลาคม 2015
News from construction sites 
Check out construction progress of UNIXX South Pattaya, which is now getting close to completion
7 ตุลาคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title
6 ตุลาคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title
26 กันยายน 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title
25 กันยายน 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title
15 กันยายน 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title
14 กันยายน 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title
8 กันยายน 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title
7 กันยายน 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title
3 กันยายน 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title
2 กันยายน 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title
1 กันยายน 2015
News from construction sites 
n.title n.title
31 สิงหาคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title
25 สิงหาคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title
21 สิงหาคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title
15 สิงหาคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title
14 สิงหาคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title
13 สิงหาคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title
12 สิงหาคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title
10 สิงหาคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title
6 สิงหาคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title n.title
5 สิงหาคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title
4 สิงหาคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title
1 สิงหาคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title
31 กรกฎาคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title
27 กรกฎาคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title
25 กรกฎาคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title
24 กรกฎาคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title
23 กรกฎาคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title
20 กรกฎาคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title
18 กรกฎาคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title
17 กรกฎาคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title
14 กรกฎาคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title
13 กรกฎาคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title
8 กรกฎาคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title
7 กรกฎาคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title
4 กรกฎาคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title
5 กรกฎาคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title
1 กรกฎาคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title
30 มิถุนายน 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title
29 มิถุนายน 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title
22 มิถุนายน 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title
20 มิถุนายน 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title
19 มิถุนายน 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title
15 มิถุนายน 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title
12 มิถุนายน 2015
News from construction sites 
n.title n.title
11 มิถุนายน 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title
10 มิถุนายน 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title
6 มิถุนายน 2015
News from construction sites 
n.title n.title
5 มิถุนายน 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title
3 มิถุนายน 2015
News from construction sites 
2 มิถุนายน 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title
29 พฤษภาคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title
26 พฤษภาคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title
25 พฤษภาคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title
25 พฤษภาคม 2015
Real Estate News 
23 พฤษภาคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title
22 พฤษภาคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title
24 พฤษภาคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title
21 พฤษภาคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title
20 พฤษภาคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title
16 พฤษภาคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title
13 พฤษภาคม 2015
News from construction sites 
n.title
11 พฤษภาคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title
9 พฤษภาคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title
8 พฤษภาคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title
6 พฤษภาคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title
30 เมษายน 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title
29 เมษายน 2015
News from construction sites 
n.title n.title
27 เมษายน 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title
25 เมษายน 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title
24 เมษายน 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title
23 เมษายน 2015
News from construction sites 
n.title n.title
21 เมษายน 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title
20 เมษายน 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title
11 เมษายน 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title
16 เมษายน 2015
Real Estate News 
Ladies and gentlemen! Cetus Beachfront Condominium showroom is open on the 8th floor of the project.We hasten to share with you the new photos:
10 เมษายน 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title n.title
14 เมษายน 2015
Real Estate News 
Ladies and gentlemen!Real estate agency 2thai.asia excited to announce that the Thai constrcution company 1 Group Development completed the restoration of the new showroom of One Tower Pattaya. All photos of the new showroom:
9 เมษายน 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title
6 เมษายน 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title
4 เมษายน 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title
3 เมษายน 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title
1 เมษายน 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title
31 มีนาคม 2015
News from construction sites 
27 มีนาคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title
25 มีนาคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title
21 มีนาคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title
18 มีนาคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title
17 มีนาคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title
14 มีนาคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title
14 มีนาคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title
13 มีนาคม 2015
Real Estate News 
We are very happy to announce as of yesterday the project has been approved by the EIA board. It has been a long process but we are now in the position where all legal requirements requiring satisfaction before construction starts have been met. The project was signed off yesterday afternoon in Bangkok, the paperwork is ...
11 มีนาคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title n.title
9 มีนาคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title
7 มีนาคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title
6 มีนาคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title
6 มีนาคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title n.title
5 มีนาคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title
4 มีนาคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title
28 กุมภาพันธ์ 2015
News from construction sites 
n.title n.title
27 กุมภาพันธ์ 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title
26 กุมภาพันธ์ 2015
News from construction sites 
n.title n.title
25 กุมภาพันธ์ 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title
24 กุมภาพันธ์ 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title
21 กุมภาพันธ์ 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title
20 กุมภาพันธ์ 2015
News from construction sites 
n.title n.title
17 กุมภาพันธ์ 2015
News from construction sites 
Check out construction progress of UNIXX South Pattaya, which is now getting close to completion
14 กุมภาพันธ์ 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title
13 กุมภาพันธ์ 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title
11 กุมภาพันธ์ 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title
12 กุมภาพันธ์ 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title
10 กุมภาพันธ์ 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title
9 กุมภาพันธ์ 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title
4 กุมภาพันธ์ 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title
29 มกราคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title
27 มกราคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title
23 มกราคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title
22 มกราคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title
19 มกราคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title
17 มกราคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title
16 มกราคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title
15 มกราคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title
15 มกราคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title
13 มกราคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title
10 มกราคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title
8 มกราคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title
7 มกราคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title
6 มกราคม 2015
News from construction sites 
n.title n.title n.title
29 ธันวาคม 2014
News from construction sites 
n.title n.title
26 ธันวาคม 2014
News from construction sites 
n.title n.title
25 ธันวาคม 2014
News from construction sites 
n.title n.title n.title
24 ธันวาคม 2014
Real Estate News 
Arcadia Beach Imperial - new residential complex from Heights Holdings, located at Thappraya Road Soi 9, just 700 meters from Jomtien beach. The project comprises five 8-storeyed buildings with 1,350 apartments.Price start from 1,299,000 THB (Thai ownership); 1,499,000 THB (Foreign ownership)
23 ธันวาคม 2014
News from construction sites 
n.title n.title n.title
19 ธันวาคม 2014
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title
18 ธันวาคม 2014
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title
17 ธันวาคม 2014
News from construction sites 
n.title n.title n.title
15 ธันวาคม 2014
News from construction sites 
n.title n.title
13 ธันวาคม 2014
News from construction sites 
n.title n.title n.title
13 ธันวาคม 2014
News from construction sites 
n.title n.title n.title
11 ธันวาคม 2014
News from construction sites 
n.title n.title n.title
9 ธันวาคม 2014
News from construction sites 
n.title n.title n.title
3 ธันวาคม 2014
News from construction sites 
n.title n.title
2 ธันวาคม 2014
News from construction sites 
n.title n.title n.title
1 ธันวาคม 2014
News from construction sites 
n.title n.title n.title
29 พฤศจิกายน 2014
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title
29 พฤศจิกายน 2014
News from construction sites 
n.title n.title
26 พฤศจิกายน 2014
News from construction sites 
n.title n.title n.title
25 พฤศจิกายน 2014
News from construction sites 
n.title n.title n.title
22 พฤศจิกายน 2014
News from construction sites 
n.title n.title n.title
20 พฤศจิกายน 2014
News from construction sites 
n.title n.title n.title
19 พฤศจิกายน 2014
Real Estate News 
n.title
18 พฤศจิกายน 2014
News from construction sites 
n.title n.title
17 มีนาคม 2015
Real Estate News 
SPECIAL OFFER! TRIO GEMS CONDOOnly 3 latest 1 bedroom units 34,8 sqm in Building C, below Developer prices! Guaranteed sea view and special payment terms: 50% on final payment!Foreign ownership! Two corner units - only one neighbour.Prices: С 705 - 1,389,150 THB; С 706 - 1,409,400 THB; С 806 - 1,444,200 THB For more details please ...
17 พฤศจิกายน 2014
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title
15 พฤศจิกายน 2014
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title
14 พฤศจิกายน 2014
News from construction sites 
n.title n.title n.title
13 พฤศจิกายน 2014
News from construction sites 
n.title n.title n.title
12 พฤศจิกายน 2014
News from construction sites 
n.title n.title n.title
10 พฤศจิกายน 2014
Real Estate News 
The Urban Attitude - new lowrise development from Urban Property Group, located in Central Pattaya, 3rd Road, Soi Chalermprakiat 18.Prices: 1,563,692 THB - 3,995,283 THB
8 พฤศจิกายน 2014
News from construction sites 
n.title n.title n.title
7 พฤศจิกายน 2014
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title
6 พฤศจิกายน 2014
News from construction sites