084-345-7479
อสังหาริมทรัพย์สำหรับขาย
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย: พัทยา, ระยอง, หัวหิน, — เช่น คอนโดมิเนียม, บ้าน, สำหรับขาย
โครงการใน พัทยา / พัทยาใต้

Grand Solaire Noble, ID:С1438

ราคาคอนโด
Grand Solaire Noble, พัทยา, พัทยาใต้ - photo, price, location map Grand Solaire Noble, พัทยา, พัทยาใต้ - photo, price, location map Grand Solaire Noble, พัทยา, พัทยาใต้ - photo, price, location map Grand Solaire Noble, พัทยา, พัทยาใต้ - photo, price, location map Grand Solaire Noble, พัทยา, พัทยาใต้ - photo, price, location map Grand Solaire Noble, พัทยา, พัทยาใต้ - photo, price, location map

อำเภอ/เขต: พัทยาใต้

  • จำนวนอาคาร: 1
  • ห้อง: 1750
  • ห่างจากทะเล: 800 เมตร.
  • โครงการเริ่มก่อสร้าง: I ไตรมาส 2025
  • โครงการเสร็จสิ้น: IV ไตรมาส 2028