084-345-7479
อสังหาริมทรัพย์สำหรับขาย
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย: พัทยา, ระยอง, หัวหิน, — เช่น คอนโดมิเนียม, บ้าน, สำหรับขาย
โครงการใน พัทยา / พัทยาตะวันออก

Green Field Villas 4, ID:С1305

ราคาบ้าน
Green Field Villas 4, พัทยา, พัทยาตะวันออก - photo, price, location map Green Field Villas 4, พัทยา, พัทยาตะวันออก - photo, price, location map Green Field Villas 4, พัทยา, พัทยาตะวันออก - photo, price, location map Green Field Villas 4, พัทยา, พัทยาตะวันออก - photo, price, location map Green Field Villas 4, พัทยา, พัทยาตะวันออก - photo, price, location map Green Field Villas 4, พัทยา, พัทยาตะวันออก - photo, price, location map Green Field Villas 4, พัทยา, พัทยาตะวันออก - photo, price, location map Green Field Villas 4, พัทยา, พัทยาตะวันออก - photo, price, location map

อำเภอ/เขต: พัทยาตะวันออก

  • ห่างจากทะเล: 7500 เมตร.
  • โครงการเริ่มก่อสร้าง: II ไตรมาส 2011
  • โครงการเสร็จสิ้น: IV ไตรมาส 2012