084-345-7479
อสังหาริมทรัพย์สำหรับขาย
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย: พัทยา, ระยอง, หัวหิน, — เช่น คอนโดมิเนียม, บ้าน, สำหรับขาย
โครงการใน พัทยา / พระตำหนัก

New Nordic Castle Condominiums, ID:С1312

ราคาคอนโด
New Nordic Castle Condominiums, พัทยา, พระตำหนัก - photo, price, location map New Nordic Castle Condominiums, พัทยา, พระตำหนัก - photo, price, location map New Nordic Castle Condominiums, พัทยา, พระตำหนัก - photo, price, location map New Nordic Castle Condominiums, พัทยา, พระตำหนัก - photo, price, location map New Nordic Castle Condominiums, พัทยา, พระตำหนัก - photo, price, location map New Nordic Castle Condominiums, พัทยา, พระตำหนัก - photo, price, location map New Nordic Castle Condominiums, พัทยา, พระตำหนัก - photo, price, location map New Nordic Castle Condominiums, พัทยา, พระตำหนัก - photo, price, location map

อำเภอ/เขต: พระตำหนัก

  • จำนวนอาคาร: 2
  • ห่างจากทะเล: 400 เมตร.
  • โครงการเริ่มก่อสร้าง: IV ไตรมาส 2015
  • โครงการเสร็จสิ้น: IV ไตรมาส 2016
New Nordic Сastle Сondominiums - new luxury project from New Nordic, located in Pratamnak area. New Nordic Castle Condominiums is a two big castles with luxury lounge, club floor, private consergier, private limoservice, star light bar, unique service, inovative facilities.

10% rantal guarantee in 20 years offered on all apartments