084-345-7479
อสังหาริมทรัพย์สำหรับขาย
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย: พัทยา, ระยอง, หัวหิน, — เช่น คอนโดมิเนียม, บ้าน, สำหรับขาย
โครงการใน พัทยา / พัทยาเหนือ

Secret Garden, ID:С1439

ราคาคอนโด
Secret Garden, พัทยา, พัทยาเหนือ - photo, price, location map Secret Garden, พัทยา, พัทยาเหนือ - photo, price, location map Secret Garden, พัทยา, พัทยาเหนือ - photo, price, location map Secret Garden, พัทยา, พัทยาเหนือ - photo, price, location map Secret Garden, พัทยา, พัทยาเหนือ - photo, price, location map Secret Garden, พัทยา, พัทยาเหนือ - photo, price, location map Secret Garden, พัทยา, พัทยาเหนือ - photo, price, location map

อำเภอ/เขต: พัทยาเหนือ

  • จำนวนอาคาร: 1
  • ห้อง: 160
  • ห่างจากทะเล: 1200 เมตร.
  • โครงการเริ่มก่อสร้าง: I ไตรมาส 2025
  • โครงการเสร็จสิ้น: I ไตรมาส 2027