084-345-7479
อสังหาริมทรัพย์สำหรับขาย
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย: พัทยา, ระยอง, หัวหิน, — เช่น คอนโดมิเนียม, บ้าน, สำหรับขาย
14 พฤษภาคม 2019
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title
27 มีนาคม 2019
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title
27 ตุลาคม 2018
News from construction sites 
1.     Floor tiles installation in process in all the buildings. Wall tiles and mosaic installation are nearly complete.2.     Ceiling works nearly complete for all the units in buildings A, B, C, D, E and F.3.     95% of windows have been installed in all the buildings.4.     80% of sanitary ware already installed.5.     75% of Furniture and ...
27 มิถุนายน 2018
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title n.title
2 มิถุนายน 2018
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title
23 พฤษภาคม 2018
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title n.title
12 มีนาคม 2018
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title
2 กุมภาพันธ์ 2018
News from construction sites 
n.title n.title n.title
31 มกราคม 2018
News from construction sites 
n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title n.title
15 ธันวาคม 2017
News from construction sites 
   

Follow us on Facebook