084-345-7479
อสังหาริมทรัพย์สำหรับขาย
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย: พัทยา, ระยอง, หัวหิน, — เช่น คอนโดมิเนียม, บ้าน, สำหรับขาย

The cost of living in Thailand will increase from today

1 กันยายน 2013

Price of liquefied petroleum gas (LPG), electricity bills and toll expressways will rise in Thailand from today.

The price of liquefied petroleum gas (LPG) will rise by 50 satang per month per kilogram and it reaches 24.82 baht/kg in September next year.
Fuel tariff (Ft) of electricity will increase by 7 satang will be 54 satang per unit, up from the current 46.92 satang.
Tolls for urban highways will also increase by 5-10 baht depending on the vehicle.