084-345-7479
อสังหาริมทรัพย์สำหรับขาย
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย: พัทยา, ระยอง, หัวหิน, — เช่น คอนโดมิเนียม, บ้าน, สำหรับขาย

Tourist arrivals to Thailand January-June 2013

17 กรกฎาคม 2013

Top 10 list of countries that sent the most visitors to Thailand between January to June 2013:

1. China 2,278,493 (+95.06%)
2. Malaysia 1,336,412 (+13.97%)
3. Russia 910,560 (+35.70%)
4. Japan 731,241 (+17.35%)
5. South Korea 607,604 (+13.84%)
6. India 535,732 (+4.85%)
7. UK 441,084 (+1.47%)
8. Singapore 435,433 (+15.86%)
9. Australia 417,523 (-5.55%)
10. US 410,415 (+6.14%)