084-345-7479
อสังหาริมทรัพย์สำหรับขาย
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย: พัทยา, ระยอง, หัวหิน, — เช่น คอนโดมิเนียม, บ้าน, สำหรับขาย
ชื่อโครงการ: Trio Gems Condominium

Trio Gems Condominium - SPECIAL OFFER!

17 มีนาคม 2015

SPECIAL OFFER! TRIO GEMS CONDO
Only 3 latest 1 bedroom units 34,8 sqm in Building C, below Developer prices! 
Guaranteed sea view and special payment terms: 50% on final payment!
Foreign ownership! Two corner units - only one neighbour.
Prices:
С 705 - 1,389,150 THB;
С 706 - 1,409,400 THB;
С 806 - 1,444,200 THB

For more details please call: +66 900 4000 80(Eng); +66 89 934-0450(Rus); 084 345 74 79(Thai) 
Email: info@2thai.ru; sales2thai@gmail.com


ข่าวล่าสุดสำหรับโครงการนี้