084-345-7479
อสังหาริมทรัพย์สำหรับขาย
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย: พัทยา, ระยอง, หัวหิน, — เช่น คอนโดมิเนียม, บ้าน, สำหรับขาย
17 กรกฎาคม 2013
Thailand in ratings 
Top 10 list of countries that sent the most visitors to Thailand between January to June 2013: 1. China 2,278,493 (+95.06%)2. Malaysia 1,336,412 (+13.97%)3. Russia 910,560 (+35.70%)4. Japan 731,241 (+17.35%)5. South Korea 607,604 (+13.84%)6. India 535,732 (+4.85%)7. UK 441,084 (+1.47%)8. Singapore 435,433 (+15.86%)9. Australia 417,523 (-5.55%)10. US 410,415 (+6.14%)